MarketScreener


Nobelprijsorgaan wist dat Kissingers Vietnam-deal uit 1973 waarschijnlijk geen vrede zou brengen - documenten

.

De Nobelprijs voor de vrede van 1973 voor de Amerikaanse topdiplomaat Henry Kissinger en Le Duc Tho uit Noord-Vietnam, een van de meest betwiste in de geschiedenis van de prijs, werd toegekend in de wetenschap dat de Vietnamoorlog waarschijnlijk niet snel zou eindigen, zo blijkt uit recent vrijgegeven documenten.

Nominaties voor de Vredesprijs blijven 50 jaar lang geheim. Op 1 januari werden documenten over de aan Kissinger en Hanoi's hoofdonderhandelaar Tho toegekende prijs op verzoek beschikbaar gesteld.

De beslissing schokte destijds velen, aangezien Kissinger, toenmalig Amerikaans nationaal veiligheidsadviseur en staatssecretaris onder president Richard Nixon, een belangrijke rol speelde in de Amerikaanse militaire strategie in de laatste fasen van het Vietnam-conflict van 1955-75.

"Ik ben nog verbaasder dan ik toen al was dat de commissie tot zo'n slechte beslissing kon komen," vertelde Stein Toennesson, een professor aan het Vredesinstituut Oslo die de documenten bekeek, aan Reuters.

Kissinger en Tho bereikten in januari 1973 de vredesakkoorden van Parijs waarbij Washington een militaire terugtrekking uit Zuid-Vietnam voltooide, nadat het offensieven grotendeels had beëindigd en de strijd tegen het communistische Noorden had vermeden in het licht van het verslechterende moreel van de troepen en enorme anti-oorlogsprotesten in Amerika.

Maar het staakt-het-vuren dat in de akkoorden was vastgelegd, werd in de praktijk al snel genegeerd door zowel Noord- als Zuid-Vietnam, die weigerden het akkoord te ondertekenen en zich daarbij op verraad beriepen omdat de troepen van Hanoi zich niet uit het zuiden hoefden terug te trekken.

De oorlog woedde verder en de troepen van het Noorden rukten snel op in het Zuiden, dat nu moest vechten zonder kritische steun van de VS en verzwakt was door corruptie en wanorde op hoog niveau.

De gevechten eindigden pas op 30 april 1975 nadat de Noord-Vietnamese strijdkrachten de Zuidelijke hoofdstad Saigon hadden veroverd, wat leidde tot een chaotische en vernederende evacuatie van de overgebleven Amerikanen en plaatselijke bondgenoten per helikopter vanaf het dak van de Amerikaanse ambassade.

Le Duc Tho weigerde de Vredesprijs omdat er nog geen vrede was. Twee van de vijf leden van het Noorse Nobelcomité - allen inmiddels dood - namen uit protest ontslag. Kissinger nam de prijs in ontvangst, maar reisde niet naar Noorwegen voor de ceremonie en probeerde later tevergeefs de prijs terug te geven.

Tho, die in 1990 op 78-jarige leeftijd overleed, was generaal, diplomaat en lid van het regerende Politburo van Noord-Vietnam. Hij hield toezicht op de zuidelijke Viet Cong-opstand tegen de regering in Saigon aan het eind van de jaren vijftig, en later op het beslissende offensief van het Noorden in 1974-75 dat leidde tot de eenwording onder bestuur van Hanoi.

Kissinger, 99 en nog steeds een prominent commentator op buitenlands beleid en het oplossen van conflicten, waaronder recentelijk de oorlog in Oekraïne, reageerde niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar op het vrijgeven van de Nobelprijsdossiers uit 1973.

BESEF DAT TOEKENNING ONTERECHT ZOU KUNNEN ZIJN

Uit de door Reuters ingeziene documenten blijkt dat Kissinger en Tho op 29 januari 1973 - twee dagen na de ondertekening van de akkoorden van Parijs - werden voorgedragen door een lid van het Nobelcomité, de Noorse academicus John Sanness.

Duizenden mensen kunnen prijskandidaten voordragen, waaronder bepaalde professoren, voormalige Nobelprijswinnaars en staatshoofden.

"Mijn redenering is dat deze keuze het positieve feit zou onderstrepen dat de besprekingen hebben geleid tot een overeenkomst die een einde zal maken aan het gewapende conflict tussen Noord-Vietnam en de Verenigde Staten," zei Sanness in zijn getypte brief, in het Noors.

Maar Sanness, die in 1984 overleed, voegde eraan toe: "Ik ben mij ervan bewust dat pas in de komende tijd duidelijk zal worden (wat voor) betekenis de akkoorden in de praktijk zullen hebben."

Uit de benoemingsbrief en de rapporten over Kissinger en Tho die voor de beraadslagingen van de commissie waren opgesteld, bleek dat de commissie "zich er volledig van bewust" was dat de akkoorden "waarschijnlijk geen stand zullen houden", aldus Toennesson.

"De prijs werd aan Kissinger gegeven omdat hij de VS uit Vietnam had gekregen ... zonder een vreedzame oplossing in Zuid-Vietnam," zei hij. Tho, zei hij, was genomineerd omdat de jury vond dat zij "de prijs niet alleen aan Kissinger kon geven".

"Hij (Kissinger) had een partner nodig en toen voegden ze Le Duc Tho toe, van wie ze weinig wisten. Het rapport over (hem) is vrij zwak," voegde Toennesson eraan toe.

Onder de vrijgegeven documenten is het originele telegram dat Tho vanuit Hanoi stuurde en waarin stond dat het voor hem "onmogelijk" was de Vredesprijs te aanvaarden.

Tho schreef: "Wanneer de overeenkomst van Parijs over Vietnam wordt nageleefd, de geweren het zwijgen wordt opgelegd en de vrede in Zuid-Vietnam werkelijk wordt hersteld, zal ik overwegen deze prijs te aanvaarden."

De Amerikaanse militaire interventie in Vietnam in het begin van de jaren zestig werd aangekondigd als een maatregel om de verspreiding van het communisme in te dammen.

Uiteindelijk bezegelden de akkoorden van Parijs het vertrek van de VS uit een oorlog die thuis werd verguisd als een enorm duur en verdeeld moeras.

Op 1 mei 1975, de dag na de val van Saigon die een einde maakte aan de oorlog, probeerde Kissinger de prijs terug te krijgen via een telegram van de VS aan het Nobelcomité waarin hij zei dat de "vrede die we via onderhandelingen zochten, met geweld teniet is gedaan".

Het comité weigerde de prijs terug te nemen.

.

Bron: © MarketScreener met Reuters 2023

(vertaald uit van het originele artikel: “Nobel Prize body knew Kissinger's 1973 Vietnam deal unlikely to bring peace -documents” – Gwladys Fouche/Reuters)

 

Direct link: https://caidinh.com/Archiefpagina/Actualiteiten/nobelprijsorgaanwistdat.html


Cái Đình - 2023