Hướng dẫn kỹ thuật (Technische informatie over deze site)


Độ phân giải (resolution)

Trang mạng này được thiết kế cho monitor có độ phân giải cao > 1024 * 768 pixels. Nếu màn hình của bạn lớn trên 25", chữ có thể trở nên nhỏ, khó đọc. Trong trường hợp này, bạn có thể chỉnh cho chữ thành lớn hơn bằng cách giữ nút Ctrl và scroll con chuột lên/xuống. Hoặc bạn có thể dùng chức năng "Zoom In". "Zoom In" nằm trong "Vieuw" (trong Firefox) hay trong phần Menu (icon [...] góc phải phía trên, ở Internet Explorer hay Google Chrome).

Chữ Việt Nam

Chữ Việt Nam dùng trong website là những bộ chữ thuộc loại UTF-8.

Chuyển bài trên mạng

Do thiết kế của mạng, bạn không thể chuyển trực tiếp bằng cách copy link trên bài. Muốn chuyển bài cho người khác đọc, hay lưu:

Dùng PC: bạn phải mở bài trong một tab hay window mới. Muốn vậy, thay vì mở bài như thường lệ, bạn đưa con chuột vào tựa bài, xong bấm nút chuột bên phải, và chọn trong menu cách mà bạn muốn. Sau đó, bạn có thể copy Link của bài này cho mục đích của bạn.

Dùng điện thoại hoặc tablet: Copy 1 khúc ngắn trong bài, hoặc (1 phần) cái tựa, dùng một chương trình tìm (thí dụ Google) để tìm [khúc này - và thêm vào sau đó: caidinh.com]. Trong tương lai, chúng tôi sẽ thêm cái link trực tiếp ở cuối mỗi bài.

 


Schermresolutie

Deze site is optisch op zijn best bij schermresolutie 1024 * 768 pixels of hoger. Op monitors die groter zijn dan 25" is het echter mogelijk dat de woorden minder goed leesbaar worden (door een te hoge ingestelde resolutie). U kunt dit probleem oplossen door de toets Ctrl ingedrukt te houden en tegelijkertijd de muis op/neer te srollen om de gewenste leesbaarheid in te stellen. U kunt ook de "Zoom In" optie gebruiken in Vieuw (bij Firefox) of via het menu (het icoontje [...] rechtsboven bij Internet Explorer of Google Chrome).

Vietnamese tekens

Bij de moderne computers zijn de Vietnameze leestekens standaard er ingebouwd.

Mocht dat de Vietnamese karakters niet correct afgebeeld zijn, kunt u het probleem oplossen door de karakterset op UTF-8 in te stellen in uw webbrouwser.

Link doorsturen

Door de constructie van deze site is het niet mogelijk de link van de artikelen direct door te sturen. U moet eerst het artikel openen in een nieuwe Tab of een nieuwe Window door, in plaats van het artikel te openen, de muis op de titel te zetten, en rechtsklikken, daarna kunt u de gewenste optie kiezen. Voor tablet/smartphone gebruikers: Kopieer enkele woorden van de tekst, of (een gedeelte van) de titel, gebruik een zoekmachine (Google bv.) om [dit stukje plus caidinh.com] op te zoeken. In de toekomst wordt aan het einde van elk artikel een link voor directe toegang toegevoegd .

 

   

Cái Đình - 2020