hoàng xuân sơn


B À I  X U Â N  C A  V Ạ M  V Ỡ

    

Khi anh cất tiếng hát
những viên sỏi xanh cổ súy trận mưa rào
trên mái rêu
hồn ngói nâu bật dậy
nhấp nhổm ký ức nóng tình yêu chúng mình

,

đẵn ngàn cưa xẻ
những lưỡi cây
những rễ cây xoắn xít lưới thuỳ đan diệu
con mắt thu lôi
hứng sét trào
gió
gió xuân đơm lộc
thiết bị của môi hôn chiết xuất từng nốt mù vạm vỡ

,

bài ca xuân vạm vỡ
ôi
thời ta yêu nhau

    

)(

hoàng xuân sơn
29 jan. 2020

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/baixuancavamvo.html


Cái Đình - 2024