Nguyễn Hoàn Nguyên


Biển tháng tư

   

Mùa xuân biển hãy còn giá lạnh
Tháng tư phai tàn hoa thủy tiên
Vẫn ngỡ rằng biển thật bao la
Nào ngờ lòng ta ôm trọn biển

Nhớ ngày biển dậy cơn thịnh nộ
Tay người vươn bám mảnh đời thường
Biển nước chia đôi bờ sinh mệnh
Người đi như trẩy hội tang thương

Biển mở cho ta trời đất lạ
Xa rồi vườn cũ hương ngọc lan
Ta đến bờ này như hạt nước
Tạ ơn lòng mặn vị nhân gian

Mây trắng gối đầu trên thinh lặng
Ɖất ngàn năm chưa trọn giấc lành
Vết đau tâm tưởng đan trên nước
Sóng cuốn trôi đi lộ trời xanh

Nước xuôi mây nổi dạt lên nguồn
Hay hóa mưa rơi trên phố quê
Chân như vẫn bước lên thuyền nhỏ
Nhìn biển khơi nhận cõi đi về

   

Nguyễn Hoàn Nguyên

Nghe bài thơ được Thảo Hồ phổ nhạc, Phương Thủy trình bày, với phần hòa âm của Sài Gòn Thứ 7

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/bienthangtu.html


Cái Đình - 2023