nguyễn như mÂy


c á t

  

tôi xin đọng một giọt sương
không tan vào cõi tôi buồn trăm năm
nửa đêm đồi cát tôi nằm
lắng tai nghe tiếng trăng rằm lung linh

tôi xin tôi chỉ một mình
(một mình tôi, chỉ một mình tôi thôi !)
đừng cho trăng biết có người
ngủ trên đồi cát, miệng cười trống không

tôi xin tôi vẫn bềnh bồng
bay theo hạt cát và không nghĩ gì
vì tôi cũng nhỏ li ti
nhỏ như hạt cát đau khi tôi buồn

tôi xin hết một đại dương
để hòa vào cát không buồn không vui
không đắng cay, chẳng ngọt bùi
không như tôi đội lốt người trần gian

tôi xin tôi vẫn lang thang
khắp trăm đồi cát rộn ràng gió bay
tôi thèm dang rộng vòng tay
thả tôi dong ruổi vào ngày hoá thân

.

nguyễn như mÂy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/cat.html


Cái Đình - 2022