Nguyễn Nguyên Phượng


Giêng hát


Tranh: Xuân 2024 – Lê Anh Tuấn

Thì thầm
gió đượm       
Giêng non

Nghe
nắng
bổi hổi
thơm phơn
má hồng

Tình xuân
chan núi
lên sông

Mai ngân
én liệng
thinh không
mỡn tình

Một trời
hoa cỏ
lung linh

Hiên nhà
Giêng hát
rập rình
xuân tơ…

   

Lập Đông 2023
Nguyễn Nguyên Phượng

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/gienghat.html


Cái Đình - 2024