Nguyễn Hoàn Nguyên


Lặng Nhìn

.

Nhìn em qua đôi mắt
Nhìn tiền kiếp u mê
Dạ quỳnh tàn đêm ngắn
Hoang sơ phủ lối về

Mắt hồ thu tỉnh lặng
Gửi người một khối tình
Lệ bỗng tràn biển lớn
Trần gian tượng bóng hình

Mắt nhìn ra cuộc lữ
Nhìn vào tìm lại ta
Cửa lòng ranh giới mộng
Một đời nhìn vào ra

Mắt sao trời vời vợi
Trên lối mòn hư không
Nhìn lên thôi lo ngại
Chân buớc có thong dong?

Mắt sâu lòng giếng thẳm
Nhìn xuống chẳng kiêu sa
Nhìn em qua đôi mắt
Lặng nhìn thôi vào ra

Nhìn sông chảy chưa tận
Hạt nước chứa mưa nguồn
Nhìn núi cao chưa tột
Nắng, rừng, mây, chiều buông

.

Nguyễn Hoàn Nguyên

 

Nghe bài thơ được Thảo Hồ phổ nhạc và trình bày, với hòa âm của Sài Gòn Thứ 7

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/langnhin.html


Cái Đình - 2022