Nguyễn Tấn Hưng


Phương ấy sắp mùa xuân

.

Sáng hôm nay là lạ
Trời im ả như ru
Hoa gì nở mùa đông
Mưa sương cành trơ trọi
Không gian hổng vi vu
Cho rung rinh hơi lạnh
Mùa đi qua phương ấy
Phương ấy sắp mùa Xuân

Giòng thời gian lắng đọng
Hồn anh như dòng sông
Chảy miên man trong lòng
Xuân gì ở quá xa
Có thấy được gì đâu

Ngoài kia lạnh trời mù
Lắc đầu buông tiếng thở
Xuân biến đâu mất rồi
Rùng mình nghe hiện tại
Rung rinh cả hư không
Tim lòng đau nhoi nhói
Chợt nhớ nhớ nhung nhung

,

Nguyễn Tấn Hưng
Dronten 10-01-2021

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/phuongaysapmuaxuan.htm


Cái Đình - 2021