Nguyễn Thanh Khiết


Quảng Trị còn mưa

.

Về Quảng Trị dầm mưa qua Thạch Hãn
tới Đông Hà đã đổi thịt thay da
bên bờ Hiếu Giang chiều nắng sắp tàn
ta cũng tàn nên thành tên xa lạ

Vác vò rượu lang thang về Cửa Việt
vượt Triệu Phong ghé chiêu đãi bạn ta
những thằng lính đã sức tàn lực kiệt
vẫn đứng hiên ngang bất kể tuổi già

Chiếu trải lưa thưa dăm ly vài chén
mặt nhìn đăm đăm những tóc bạc phơ
run tay cố rót tràn ly rượu hẹn
sống chết cùng nhau chung một bóng cờ

Mai ta khăn gói chia tay Quảng Trị
chưa chắc có lần sẽ trở lại thăm
rót thêm chén rượu chiêu hồn tử sĩ
Triệu Độ mồ hoang mấy đứa còn nằm

Đây bến đò xưa bên bờ Thạch Hãn
ta mời ai những xác rã xương tan
khói thuốc bay sao thèm mùi súng đạn
bên Cổ Thành còn đứng khóc giang san

Ta vội vàng đi - đi như chạy lũ
gởi bến sông này - ngươi giữ giùm ta
dù sao chốn ấy - người xưa thành cũ
nửa kỷ chết đau còn bám sơn hà

Trời mưa xuống lao xao bầy sóng gợn
thắp giùm ta nén nhang bến đò ngang
chỗ neo thây người nuôi bầy cá lớn
xuôi biển khơi khi rã đám tan hàng

Ta đi thôi, cuộc người trong bốn bể
những chia ly làm vướng bận trần ai
bạn bè buông tay chào nhau như thế
đã đủ cho đời còn lại hôm nay

.

Nguyễn Thanh Khiết
Quảng Trị 02-10-2022

Trích từ: Trang Thơ Nguyễn Thanh Khiết

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/quangtriconmua.html


Cái Đình - 2022