Nguyễn Ngọc Ngãi


Ra đi giã từ hơi thở

 

có ra đi giã từ hơi thở
mới biết rằng thân phận rong rêu
có cuộc đời với nhiều ghẻ lở
mới thấy rằng cuộc sống phù du

có trần gian núp bóng tối tăm
có vết đau về trên gai nhọn
có nụ hồng phai lạt sắc ngâm
có tình yêu quanh năm lận đận
có cuộc đời lẩn quẩn loanh quanh
có vòng gai báo còn khổ nạn
có con đường không thấy vết chân
có đi về rất nhiều lỗi hẹn
có những nhánh đời buồn như sương
có những lần nằm yên chờ ngủ
có rất nhiều những nỗi buồn riêng
có những khi toan tính tự tử

có ra đi giã từ hơi thở
mới thấy quê hương đang dập bầm
có xa lìa quê cha đất tổ
mới rõ nghĩa cù lao chín chữ sinh thành

.

Nguyễn Ngọc Ngãi (1984) - Trích từ tập thơ cùng tên

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/radigiatuhoitho.htm


Cái Đình - 2021