Hồng Thúy


Sầu Đông

   

Ai mang sợi trắng tuyết đông
Thả trong nỗi nhớ mênh mông ngất trời
Để câu lục bát nửa vời
Nụ cười rụng xuống… một đời cách xa
Nỗi sầu xám cả phố qua
Cuốn trong chiếc bóng nhạt nhòa đông rơi
Đem chi cơn gió trùng khơi
Gọi hồn quê cũ lắm chờ đợi mong
Ngó chiều hiu hắt thinh không
Tà dương sông suối cạn dòng lạnh băng
Hoàng hôn tuyết gởi tháng năm
Lòng đau viễn xứ thăng trầm bể dâu
Mấy đông mà tuyết bạc đầu
Lau từng giọt lệ đêm sâu núi rừng
Chợt nghe phương ấy dặm trường
Tuyết bay khoan nhặt còn vương vấn tình

    

Hồng Thúy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/saudong.html


Cái Đình - 2023