Hoàng Uyển Văn


Tất niên tôi

    

Đêm quàng vai tất niên tôi,
Sương hiu hắt bụi mặt người lạ quen,
Phố dài cho bước không tên
Chưa năm tháng hạ đã miền lập đông...

Ngày đi chưa hết mơ mòng
Dài tay em ngọn muôn trùng mưa mau,
Này em còn cuộc vui nào
Xin vui cho hết, còn chào nhau đi

Xa đời khuất bóng chim di,
Còn nghe em nụ xuân thì trên môi...
Đêm quàng vai tất niên tôi,
Say tờ lịch cuối, say người hết duyên,

Cạn nhau này chén chênh vênh,
Ừ thôi, em nhé... Miên trường có nhau...

    

Hoàng Uyển Văn
đêm tất niên 2019
sheraton buffet*saigon.
Jan,16.2020

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/tatnientoi.html


Cái Đình - 2024