Nguyễn Tấn Hưng


Tin nhắn

.

em nhắn anh về với quê hương
vơi nỗi nhớ dù một lần cũng được
tháng tư này non nửa thế kỷ qua
anh nói nhớ sao không dìa anh hả ?

Phương xa
lòng còn nặng nợ chớ nhớ lắm em
nợ đời người vấn vương trong ký ức
năm tháng đợi chờ chợt nhớ chợt thương
lòng áy náy ngày đi bao hứa hẹn...

.

16-4-2021
Nguyễn Tấn Hưng

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/tinnhan.htm


Cái Đình - 2021