Nguyễn Thanh Hùng


Về biển

.

Ngày thu ngắn - mưa - mưa rơi
Mây về - từ chân trời xa - mưa tới
Trời đi vắng - rơi - rơi
Xuống đất
Đất đầy như mẹ - mẹ ôm
Đầy tròn - thân con hạt nước
Theo mây - mây về - tuôn về mẹ

Nước chảy xuôi - như nước mắt rơi
Mưa cứ rơi
Đất trời rộng - lạy trời mưa xuống
Mưa rơi - rồi nước sẽ xuôi
Về biển

   

Nguyễn Thanh Hùng
Đã đăng trên Văn Học số 82 (02/1993)

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/vebien.html


Cái Đình - 2022