nguyễn như mÂy


x u â n (2)

.

ngày nào hoa cũng cười
nên núi rừng trẻ mãi
nụ cười như con gái
mới dậy thì đã thơm

.

nguyễn như mÂy

Tranh: bóng nắng mùa xưa
* nguyễn như mÂy

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/xuan_2.htm


Cái Đình - 2021