Nguyễn Công Toại


Bán?

Người ta bán biển, bán sông
Bán núi, bán đất, bán đồng, bán nương ...
Mẹ tôi ngồi bán gió sương
Bán mưa, bán nắng ven đường người qua

Ba đồng một mớ dưa cà
Bảy đồng bán cả tuổi già ai mua?
Ngày đông bán rét lạnh lùa
Ngày hè bán nắng te tua nón cời

Người ta chia chác ... vui cười
Mẹ tôi dầu dãi bán đời xác xơ!
Có ai rao bán chữ Ngờ
Để ngày sau khóc mắt mờ mồ côi.

.

Nguyễn Công Toại

 

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/ban.htm


Cái Đình - 2021